Skicka elektronisk faktura till Govern de les Illes Balears

Med B2Brouter kommer du att kunna skicka elektroniska fakturor till Govern de les Illes Balears genom FACe och korrekt generera din elektroniska faktura i FacturaE 3.2-format med nödvändiga DIR3-koder införlivade: bokföringskontor, bearbetningsenhet och ledningsorgan.

Skicka elektronisk faktura till Govern de les Illes Balears

Se DIR3-koder för Govern de les Illes Balears för att göra en elektronisk faktura

Govern de les Illes Balears

Grundläggande information

  • NIF (CIF): ESS0711001H
  • C/ de la Llotja, 3
  • 07012 Palma
  • Illes Balears
  • Spanien
  • Se kartan
Fakturaleveransmetod
Transport: FACe
Dokumenttyp: FacturaE 3.2
Organisatoriska enheter Bokföringskontor Ledningsorganisation Processenhet
Conselleria d’Educació i Formació Professional GE0000554 GE0000554 GE0000554
Govern de les Illes Balears GE0000183 GE0000183 GE0000183
UAC SECCIÓN PRESSUPUESTARIA 16 GE0000548 GE0000548 GE0000548
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 11 GE0000542 GE0000542 GE0000542
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 12 GE0000543 GE0000543 GE0000543
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 13 GE0000544 GE0000544 GE0000544
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 14 GE0000545 GE0000545 GE0000545
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 15 GE0000547 GE0000547 GE0000547
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 17 GE0000549 GE0000549 GE0000549
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 18 GE0000550 GE0000550 GE0000550
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 19 GE0000551 GE0000551 GE0000551
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 73 GE0000552 GE0000552 GE0000552
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 76 GE0000771 GE0000771 GE0000771
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 78 GE0000553 GE0000553 GE0000553
UGE SECCIÓN PRESUPEUSTARIA 16 GE0000189 GE0000189 GE0000189
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 04 GE0000541 GE0000541 GE0000541
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 11 GE0000181 GE0000181 GE0000181
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 12 GE0000184 GE0000184 GE0000184
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 14 GE0000186 GE0000186 GE0000186
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 15 GE0000188 GE0000188 GE0000188
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 17 GE0000187 GE0000187 GE0000187
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 18 GE0000185 GE0000185 GE0000185
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 19 GE0000182 GE0000182 GE0000182
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 21 GE0018019 GE0018019 GE0018019
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 25 GE0010903 GE0010903 GE0010903
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 73 GE0000250 GE0000250 GE0000250
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 76 GE0000253 GE0000253 GE0000253
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 78 GE0000254 GE0000254 GE0000254

Vad är FACe?

FACe är den allmänna posten för elektroniska fakturor från den spanska statens allmänna administration. Det är en enda ingångspunkt för dessa dokument och gäller för alla autonoma samhällen.

Det format som stöds av FACe är Facturae, med skyldighet att specificera DIR3-koder.

B2Brouter är ansluten till FACe, så att dina fakturor skickas direkt till ingångsstället direkt och automatiskt. På detta sätt kan du också informeras om din fakturas status via vårt anmälningssystem.

Vad är DIR3-koder?

DIR3-koderna är tre obligatoriska data som måste anges i de elektroniska fakturorna som utfärdas till Spaniens offentliga förvaltningar. De tre koderna motsvarar Managing Body, Processing Unit och Accounting Office.

I B2Brouter-katalogen kan du hitta verifierade DIR3-koder för Govern de les Illes Balears såväl som för andra offentliga förvaltningar.

När är det obligatoriskt att göra en elektronisk faktura?

I Spanien har elektronisk fakturering varit obligatorisk sedan 2015 för leverantörer av offentlig förvaltning (kommunfullmäktige, regionala myndigheter, generalitat, hälsovårdstjänster, universitet etc.). Företag eller frilansare som är underleverantörer eller entreprenörer av offentliga kontrakt måste också utfärda sina fakturor i elektroniskt format.

För den offentliga sektorn måste fakturor skickas i Facturae -format och elektroniska fakturor måste skickas via lämplig Entry Point.

Registrera dig för vår elektroniska faktureringstjänst