Enviar factura electrònica a Govern de les Illes Balears

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Govern de les Illes Balears a través de FACe i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Govern de les Illes Balears

Consulta els codis DIR3 de Govern de les Illes Balears per fer una factura electrònica

Govern de les Illes Balears

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESS0711001H
  • C/ de la Llotja, 3
  • 07012 Palma
  • Illes Balears
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: FACe
Tipus de document: FacturaE 3.2
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Conselleria d’Educació i Formació Professional GE0000554 GE0000554 GE0000554
Govern de les Illes Balears GE0000183 GE0000183 GE0000183
UAC SECCIÓN PRESSUPUESTARIA 16 GE0000548 GE0000548 GE0000548
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 11 GE0000542 GE0000542 GE0000542
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 12 GE0000543 GE0000543 GE0000543
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 13 GE0000544 GE0000544 GE0000544
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 14 GE0000545 GE0000545 GE0000545
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 15 GE0000547 GE0000547 GE0000547
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 17 GE0000549 GE0000549 GE0000549
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 18 GE0000550 GE0000550 GE0000550
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 19 GE0000551 GE0000551 GE0000551
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 73 GE0000552 GE0000552 GE0000552
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 76 GE0000771 GE0000771 GE0000771
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 78 GE0000553 GE0000553 GE0000553
UGE SECCIÓN PRESUPEUSTARIA 16 GE0000189 GE0000189 GE0000189
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 04 GE0000541 GE0000541 GE0000541
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 11 GE0000181 GE0000181 GE0000181
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 12 GE0000184 GE0000184 GE0000184
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 14 GE0000186 GE0000186 GE0000186
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 15 GE0000188 GE0000188 GE0000188
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 17 GE0000187 GE0000187 GE0000187
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 18 GE0000185 GE0000185 GE0000185
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 19 GE0000182 GE0000182 GE0000182
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 21 GE0018019 GE0018019 GE0018019
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 25 GE0010903 GE0010903 GE0010903
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 73 GE0000250 GE0000250 GE0000250
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 76 GE0000253 GE0000253 GE0000253
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 78 GE0000254 GE0000254 GE0000254

Què és FACe?

FACe és el Punt General d'Entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat Espanyol. Es tracta d'un punt d'entrada únic, vàlid per a totes les comunitats autònomes.

El format admès per FACe és FacturaE 3.2, amb l'obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat a FACe, de manera que les factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Govern de les Illes Balears així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica