Send electronic invoice to Diputació de Girona

With B2Brouter you will be able to send electronic invoices to Diputació de Girona through eFACT Catalunya and correctly generate your electronic invoice in FacturaE 3.2 format with the mandatory DIR3 codes incorporated: Accounting Office, Processing Unit and Management Body.

Send electronic invoice to Diputació de Girona

Consult the DIR3 codes of Diputació de Girona to make an electronic invoice

Diputació de Girona

Basic information

  • NIF (CIF): ESP1700000A
  • Pujada de Sant Martí, 4-5
  • 17004 Girona
  • Girona
  • Spain
  • See the map
Invoice delivery method
Transport: eFACT Catalunya
Document type: FacturaE 3.2
Web
Organisational units Accounting office Management body Processing unit
Assistència i cooperació als municipis L02000017 LA0011840 LA0011840
Biblioteques L02000017 LA0011846 LA0011846
Compra pública L02000017 LA0011829 LA0011829
Comptabilitat i Pressupostos L02000017 LA0011833 LA0018896
Comunicació cultural L02000017 LA0011848 LA0011848
Control Financer L02000017 LA0011833 LA0018897
Cooperació cultural L02000017 LA0011845 LA0011845
Gabinet de Presidència L02000017 LA0011822 LA0011822
Habitatge L02000017 LA0011843 LA0011843
INSPAI centre de la imatge L02000017 LA0011847 LA0011847
Medi ambient L02000017 LA0011837 LA0011837
Monuments L02000017 LA0011849 LA0011849
Noves tecnologies L02000017 LA0011850 LA0011850
Oficina de difusió L02000017 LA0011823 LA0011823
Organització i recursos humans corporatius L02000017 LA0011835 LA0011835
Participació ciutadana, bon govern i transparència L02000017 LA0011844 LA0011844
Patrimoni i expropiacions L02000017 LA0011832 LA0011832
Promoció i desenvolupament econòmic local L02000017 LA0011836 LA0011836
Protocol, premsa i comunicació L02000017 LA0011824 LA0011824
Secretaria general L02000017 LA0011826 LA0011826
Servei Casa de Cultura L02000017 LA0020755 LA0020755
Servei d'arquitectura L02000017 LA0011841 LA0011841
Servei d'arxius i gestió de documents L02000017 LA0011828 LA0011828
Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals L02000017 LA0011833 LA0018895
Servei d'enginyeria - protecció civil L02000017 LA0011842 LA0011842
Servei d'esports L02000017 LA0011851 LA0011851
Servei de programes europeus L02000017 LA0011839 LA0011839
Serveis Interns L02000017 LA0011835 LA0011830
Serveis jurídics L02000017 LA0011827 LA0011827
Serveis lingüístics L02000017 LA0011825 LA0011825
Tresoreria L02000017 LA0011834 LA0011834
Unitat de gestió de la informació - UGI L02000017 LA0011831 LA0011831
Xarxa viària L02000017 LA0011838 LA0011838

What is eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya is the General Entry Point for electronic invoices for Catalan public administrations. All suppliers, companies or self-employed workers, must send their electronic invoices through eFACT Catalunya in order to be managed by the relevant Catalan Administration.

The format supported by eFACT Catalunya is FacturaE 3.2, with the obligation to specify DIR3 codes.

B2Brouter is connected to eFACT Catalunya, so your invoices will be sent to the Entry Point directly and automatically. This way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.

What are the DIR3 codes?

The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.

In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Diputació de Girona as well as those of other public administrations.

When is it mandatory to make an electronic invoice?

In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.

For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.

Sign up to use our electronic invoicing services