Send electronic invoice to DIPUTACIÓ DE BARCELONA

With B2Brouter you will be able to send electronic invoices to DIPUTACIÓ DE BARCELONA through eFACT Catalunya and correctly generate your electronic invoice in FacturaE 3.2 format with the mandatory DIR3 codes incorporated: Accounting Office, Processing Unit and Management Body.

Send electronic invoice to DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Consult the DIR3 codes of DIPUTACIÓ DE BARCELONA to make an electronic invoice

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Basic information

  • NIF (CIF): ESP0800000B
  • Rambla Catalunya 126
  • 08008 Barcelona
  • Barcelona
  • Spain
  • See the map
Invoice delivery method
Transport: eFACT Catalunya
Document type: FacturaE 3.2
Web
Accounting office:
GE0001058
Organisational units Accounting office Management body Processing unit
10030-GABINET DE PREVENCIÓ I SEGURETAT GE0001058 GE0001022 GE0001022
10100-DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS GE0001058 GE0001027 GE0001027
10500-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL GE0001058 GE0001028 GE0001028
10500-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL * 10500-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE SUPORT A LA COORDINACIÓ GENERAL GE0001058 GE0001028 GE0001028
10600-GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ GE0001058 GE0001029 GE0001029
11020-SUBDIRECCIÓ D'IMATGE CORPORATIVA I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL GE0001058 GE0001029 GE0001029
13000-COORDINACIÓ DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA LOCAL GE0001058 GE0016484 GE0016484
13001- SERVEI DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ GE0001058 GE0016485 GE0016485
13002-SERVEI AGENDA 2030 I PARTICIPACIÓ GE0001058 GE0015457 GE0015457
13102-OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL GE0001058 GE0001037 GE0001037
13200-DIRECCIÓ SERV. DE COOPERACIÓ LOCAL GE0001058 GE0001033 GE0001033
13200-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES GE0001058 GE0001040 GE0001040
1A000-SECRETARIA GENERAL GE0001058 GE0001042 GE0001042
1A000-SECRETARIA GENERAL * 1A000-SECRETARIA GENERAL GE0001058 GE0001042 GE0001042
1A101-SERVEI DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I D'ALTRES PUBLICACIONS OFICIALS GE0001058 GE0014292 GE0014292
1A101-SERVEI DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I D'ALTRES PUBLICACIONS OFICIALS * 1A101-SERVEI DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I D'ALTRES PUBLICACIONS OFICIALS GE0001058 GE0014292 GE0014292
20000-ÀREA DE SERVEIS GENERALS I TRANSICIÓ DIGITAL GE0001058 GE0001044 GE0001044
20001-SERVEI DE CONTRACTACIÓ GE0001058 GE0001046 GE0001046
20002-OFICINA DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA GE0001058 GE0001057 GE0001057
20100-DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS GE0001058 GE0001048 GE0001048
20200-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA GE0001058 GE0001055 GE0001055
20201-SERVEI DE PROGRAMACIÓ GE0001058 GE0001056 GE0001056
20202-OFICINA DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA GE0001058 GE0001057 GE0001057
20310-SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA GE0001058 GE0001050 GE0001050
20310-SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA * 20310-SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA GE0001058 GE0001050 GE0001050
20320-SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ GE0001058 GE0001052 GE0001052
20320-SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ * 20320-SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ GE0001058 GE0001052 GE0001052
20400-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS GE0001058 GE0001053 GE0001053
2B000-INTERVENCIÓ GENERAL GE0001058 GE0001058 GE0001058
2B000-INTERVENCIÓ GENERAL * 2B000-INTERVENCIÓ GENERAL GE0001058 GE0001058 GE0001058
2C000-TRESORERIA GE0001058 GE0001060 GE0001060
30000-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURISME GE0001058 GE0001062 GE0001062
30100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ GE0001058 GE0001063 GE0001063
30101-SERVEI DE MERCAT DE TREBALL GE0001058 GE0001065 GE0001065
30102-OFICINA TÈCNICA D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC GE0001058 GE0001067 GE0001067
30102-OFICINA TÈCNICA D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC * 30102-OFICINA TÈCNICA D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC GE0001058 GE0001067 GE0001067
30103-SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU GE0001058 GE0001068 GE0001068
30200-GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME GE0001058 GE0001070 GE0001070
30201-OFICINA TÈCNICA DE TURISME GE0001058 GE0001072 GE0001072
30201-OFICINA TÈCNICA DE TURISME * 30201-OFICINA TÈCNICA DE TURISME GE0001058 GE0001072 GE0001072
30202-OFICINA DE MÀRQUETING TURÍSTIC GE0001058 GE0001074 GE0001074
30300-GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ GE0001058 GE0001078 GE0001078
30301-OFICINA DE SUPORT INTERN, PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ GE0001058 GE0001080 GE0001080
30302-OFICINA DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL LOCAL GE0001058 GE0001084 GE0001084
40000-ÀREA DE CULTURA GE0001058 GE0001034 GE0001034
40100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA GE0001058 GE0001035 GE0001035
40101-OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS GE0001058 GE0001036 GE0001036
40102-OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL GE0001058 GE0001037 GE0001037
40103-OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA GE0001058 GE0001038 GE0001038
40104-DIRECCIÓ DEL PALAU GÜELL GE0001058 GE0016160 GE0016160
40200-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES GE0001058 GE0001040 GE0001040
50000-ÀREA INFRAESTRUCTURES I TERRITORI GE0001058 GE0001089 GE0001089
50002-OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS GE0001058 GE0001101 GE0001101
50100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT GE0001058 GE0001091 GE0001091
50100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT * 50100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT GE0001058 GE0001091 GE0001091
50200-GERÈNCIA DE SERVEIS D'EQUIPAMENTS, INF. URBANES I PATRIMONI ARQ GE0001058 GE0001092 GE0001092
50300-GERÈNCIA DE SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS GE0001058 GE0001093 GE0001093
50400-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS GE0001058 GE0001095 GE0001095
50401-OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL GE0001058 GE0001096 GE0001096
50402-OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS GE0001058 GE0001097 GE0001097
50403-OFICINA TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL GE0001058 GE0001099 GE0001099
60000-ÀREA SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT GE0001058 GE0001104 GE0001104
60001-OFICINA DEL PLA JOVE GE0001058 GE0001117 GE0001117
60002-SERVEI DE CONVIVÈNCIA, DIVERSITAT I CICLE DE VIDA GE0001058 GE0001119 GE0001119
60100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL GE0001058 GE0001106 GE0001106
60100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL * 60100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL GE0001058 GE0001106 GE0001106
60101-SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS GE0001058 GE0001107 GE0001107
60103-SERVEI D'ATENCIÓ DEPENDÈNCIA I VULNERABILITAT SOCIAL GE0001058 GE0001108 GE0001108
60200-GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS I RESPIR GE0001058 GE0001109 GE0001109
60200-GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS I RESPIR * 60200-GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS I RESPIR GE0001058 GE0001109 GE0001109
60202-OFICINA DE SUPORT DE GESTIÓ DE RECURSOS I SUBMINISTRAMENT GE0001058 GE0001111 GE0001111
60300-GERÈNCIA DE SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA GE0001058 GE0001113 GE0001113
60301-OFICINA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS GE0001058 GE0001115 GE0001115
60303-SERVEI DE POLÍTIQUES D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA GE0001058 GE0001119 GE0001119
60400-GERÈNCIA DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA I CONSUM GE0001058 GE0001121 GE0001121
60401-SERVEI DE SALUT PÚBLICA GE0001058 GE0001123 GE0001123
60402-SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM GE0001058 GE0001125 GE0001125
70000-ÀREA DE BON GOVERN, ASSITÈNCIA LOCAL I COHESIÓ TERRITORIAL GE0001058 GE0016161 GE0016161
70000-Área de Innovación, Gobiernos Locales I Cohesión Territorial GE0001058 GE0016161 GE0016161
70001-OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓ PER ALS GOVERNS LOCALS GE0001058 GE0022619 GE0022619
70002-SERVEI D'ASSISTÈNCIA ECONOMICOFINANCERA GE0001058 GE0022620 GE0022620
70010-GABINET D'INNOVACIÓ DIGITAL GE0001058 GE0014293 GE0014293
70010-GABINET D'INNOVACIÓ DIGITAL * 70010-GABINET D'INNOVACIÓ DIGITAL GE0001058 GE0014293 GE0014293
70100-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS GE0001058 GE0001053 GE0001053
70123-OFICINA TÈCNICA DE INTERNET GE0001058 GE0018379 GE0018379
70200-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ GE0001058 GE0001031 GE0001031
70200-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ * 70200-DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ GE0001058 GE0001031 GE0001031
70300-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL GOVERN LOCAL GE0001058 GE0001032 GE0001032
80000-Área de Educación, Deportes y Juventud GE0001058 GE0016162 GE0016162
80000-Área de Educación, Deportes y Juventud * 80000-Área de Educación, Deportes y Juventud GE0001058 GE0016162 GE0016162
80001-OFICINA DEL PLA JOVE GE0001058 GE0001117 GE0001117
80100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ GE0001058 GE0001128 GE0001128
80200-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS GE0001058 GE0001087 GE0001087
90000-ÀREA D'ACCIÓ CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA GE0001058 GE0016163 GE0016163
90000-Área de Acción Climática GE0001058 GE0016163 GE0016163
90100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT GE0001058 GE0001102 GE0001102
90100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT * 90100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT GE0001058 GE0001102 GE0001102
A0000-ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA GE0001058 GE0022621 GE0022621
A0000-GERÈNCIA DE SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS GE0001058 GE0001093 GE0001093
A0100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS GE0001058 GE0001093 GE0001093
B0000-ÀREA DE FEMINISMES I IGUALTAT GE0001058 GE0022622 GE0022622
B0100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA GE0001058 GE0001113 GE0001113
B0101-SERVEI DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT GE0001058 GE0001115 GE0001115
B0101-Servicio de Políticas de Igualdad GE0001058 GE0001115 GE0001115
C0000-ÀREA D'ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA GE0001058 GE0022623 GE0022623
C0100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORT GE0001058 GE0001087 GE0001087
C0100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS GE0001058 GE0001087 GE0001087
D0000-ÀREA D'ESPAIS NATURALS I INFRAESTRUCTURA VERDA GE0001058 GE0022624 GE0022624
D0001-OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS I GE0001058 GE0001101 GE0001101
D0100-GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS GE0001058 GE0001095 GE0001095
D0101-OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS GE0001058 GE0001097 GE0001097
D0101-SERVEI DE GESTIÓ DE PARCS NATURALS GE0001058 GE0001097 GE0001097
D0102-SER. D'ANÀLISI I GESTIÓ TERRITORIAL, INV. I OBRES GE0001058 GE0001099 GE0001099
DIPUTACIÓ DE BARCELONA L02000008 L02000008 L02000008
DIPUTACIÓ DE BARCELONA L02000008 L02000008 L02000008
E0000-ÀREA DE COMERÇ, CONSUM I SALUT PÚBLICA GE0001058 GE0022625 GE0022625
E0100-GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ GE0001058 GE0001078 GE0001078
E0101-OFICINIA DE SUPORT INTERN, PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ GE0001058 GE0001080 GE0001080
E0102-OFICINIA DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL LOCAL GE0001058 GE0001084 GE0001084
E0200-GERÈNCIA SERVEIS PÚBLICA I CONSUM GE0001058 GE0001121 GE0001121
E0201-SERVEI SALUT PÚBLICA GE0001058 GE0001123 GE0001123
SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM GE0001058 GE0001125 GE0001125

What is eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya is the General Entry Point for electronic invoices for Catalan public administrations. All suppliers, companies or self-employed workers, must send their electronic invoices through eFACT Catalunya in order to be managed by the relevant Catalan Administration.

The format supported by eFACT Catalunya is FacturaE 3.2, with the obligation to specify DIR3 codes.

B2Brouter is connected to eFACT Catalunya, so your invoices will be sent to the Entry Point directly and automatically. This way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.

What are the DIR3 codes?

The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.

In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of DIPUTACIÓ DE BARCELONA as well as those of other public administrations.

When is it mandatory to make an electronic invoice?

In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.

For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.

Sign up to use our electronic invoicing services